Najbardziej imprezowy club w Błoniu...

Regulamin EUFORIA CLUB MUSIC PARTY

Dobra zabawa to również jasne zasady i bezpieczeństwo, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszym regulaminem.

 

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ W EUFORIA CLUB MUSIC PARTY:

 1. Club Euforia organizuje przyjęcia okolicznościowe dla młodzieży i dorosłych.
 2. Club można wynająć w celu zorganizowania przyjęć urodzinowych, imieninowych lub innych imprez okolicznościowych itp.
 3. Wejście na teren Clubu oraz wpłata zadatku jest równoznaczna akceptacją regulaminu.
 4. Podczas imprezy Club pozostaje wyłącznie do dyspozycji gości zaproszonych przez organizatora imprezy.
 5. Organizatorem/wynajmującym jest osoba pełnoletnia zamawiająca imprezę i wpłacająca zadatek.
 6. Rezerwacja terminu imprezy dokonuje się na podstawie wypełnionego formularza (lub przesłania zgłoszenia drogą mailową) oraz wpłaty zadatku (KP).
 7. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Organizacji Imprez w Club Euforia.
 8. Wejście na teren Clubu jest równoznaczne z jego akceptacją regulaminu.
 9. Za bezpieczną zabawę osób znajdujących się w Clubie odpowiadają rodzice lub opiekunowie, organizatorzy/wynajmujący.
 10. Organizator/wynajmujący zobowiązany jest do pozostania podczas trwania całej imprezy. Obsługa clubu dozoruje zabawę, utrzymuje czystość i porządek.
 11. Animatorzy prowadzący przyjęcie nie sprawują opieki nad uczestnikami przyjęcia oraz nie ponoszą za nich odpowiedzialności.
 12. Organizator/wynajmujący przyjęcia ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez uczestników imprezy.
 13. Istnieje możliwość przełożenia jednokrotnie terminu imprezy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W przypadku rezygnacji z imprezy zadatek przepada.
 14. Impreza rozpoczyna się punktualnie o ustalonej godzinie.
 15. Organizator przyjęcia może przybyć 15 minut przed rozpoczęciem imprezy oraz opuścić club maksymalnie do 15 minut po jej zakończeniu. W przypadku nieuzgodnionego wcześniej przedłużenia imprezy może zostać doliczona dodatkowa opłata. Organizator przyjęcia jest zobowiązany do pozostania w clubie podczas trwania całej imprezy.
 16. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania imprezy.
 17. Całkowite rozliczenie następuje w dniu imprezy, najpóźniej niezwłocznie po jej zakończeniu.
 18. Na terenie clubu spożywać można jedynie produkty zakupione na miejscu (poza określonymi indywidualnie sytuacjami) i wyłącznie w części do tego przeznaczonej – przy stolikach.
 19. Produkty spożywcze mogą być wnoszone na przyjęcie wyjątkowo za zgodą menadżera tylko przez organizatora/wynajmującego przyjęcie - ale odpowiedzialność za jedzenie w pełni ponosi wynajmujący.
 20. Przy zamówieniu przez Organizatora dodatkowego posiłku lub/oraz dodatkowo płatnych atrakcji, wymagana jest wpłata dodatkowej zaliczki w kwocie równej 50% dodatkowego zamówienia.
 21. Osoby muszą przed wejściem do lokalu zmienić obuwie na wygodne i bezpieczne z podeszwą antypoślizgową.
 22. Zabrania się przebywania w lokalu osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem jest poinformowanie o schorzeniach i niepełnosprawnościach: astma, epilepsja, zaburzenia słuchu oraz alergiach.
 23. Przed rozpoczęciem zabawy osoby muszą być pozbawione wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów np. kolczyki, łańcuszki, klucze, lub inne przedmioty, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu.
 24. Osobą wchodzącym do clubu i przebywającym w clubie zabrania się:
  • wnoszenia do clubu jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych (poza określonymi indywidualnie sytuacjami), zakaz palenia papierosów,
  • wnoszenia do clubu środków odurzających i narkotyków oraz wszelkich innych substancji, których posiadanie lub którymi handel jest w Polsce prawnie zakazany pod groźbą kary.
  • wnoszenia do clubu broni oraz materiałów wybuchowych,
  • wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla obsługi oraz oznaczone właściwymi napisami.
   jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych bez zgody Kierownictwa Clubu,
   rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
  • użytkowania wyposażenia clubu niezgodnie z przeznaczeniem – w szczególności wchodzenia na pufy, hokery, stoliki, blaty barowe, obicia kanap oraz na stanowisko DJ-a (bez uprzedniej zgody Kierownictwa Clubu).
  • wychodzenia poza teren clubu z rzeczami, należącymi do Clubu
  • wprowadzania zwierząt do clubu.
 25. Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad i niestosujące się do poleceń obsługi oraz ochrony zostaną niezwłocznie usunięte z terenu clubu.
 26. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie zostaną wpuszczone do Clubu.
 27. Obsługa lokalu zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu pobytu osoby w Clubie w przypadku jego agresywnego zachowania powodującego zagrożenie bezpieczeństwa zabawy pozostałych w clubie osób lub wezwać, odpowiednie instytucje porządkowe.
 28. Club zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia osoby na teren lokalu bez podania przyczyny.
 29. W przypadku naruszenia regulaminu imprez pracownik firmy ma prawo przerwać i zakończyć imprezę przed regulaminowym czasem.
 30. Za rzeczy zgubione, bądź pozostawione club Euforia nie ponosi odpowiedzialności.
 31. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w clubie, w których zostanie pokrzywdzona osoba, należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie personelowi na piśmie a następnie dostarczyć do naszej placówki opinię lekarską.
 32. Lokal jest w pełni monitorowany.
 33. Rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno-reklamowych Euforia Club Music Party.
 34. Dorośli uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych oraz filmów z ich udziałem, w szczególności do celów marketingowych przez Euforia Club Music Party.
 35. Zastrzegamy sobie prawo zmiany zasad regulaminu.
 36. Na wszelkie pytania i wątpliwości związane z działalnością Clubu Euforia odpowie Państwu właściciel za pośrednictwem Euforia.clubmusicparty@wp.pl

     Zgodnie z art.13 ustawy 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych informujemy,że :

    1.Administratorem Twoich danych osobowych jest firma For-Fan Daria Eljasińska 

      Wąsy Wieś 8   05-083 Zaborów   NIP :118-174-06-74

    2.Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji usług,promocjach,zmianach i nowościach na podstawie Twojej zgody.

      Zgodę mozesz wyrazić lub jej odmówić.

    3.W celu ewentualnego ustalenia,dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w 

       tym interesu (podstawa z art.6 ust.1 RODO)

      Twoje dane są przetwarzane papierowo a także elektronicznie.

       Za Twoją zgodą mogą być wykorzystane na naszych stronach internetowych oraz stronach na fb.

    4.W każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach,chyba,że 

      będziemy w stanie wykazać,że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy,które są nadrzędne wobec Twoich interesów,praw i wolności lub Twoje

      dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,dochodzenia lub obrony roszczeń.W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu 

      wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego.Jeśli skorzystasz z tego prawa-zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym 

     celu.Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25.05.2018r.

     5.Będziemy przechowywać Twoje dane dopóki nie wycofasz zgody lub nie zgłosisz sprzeciwu.

     6.Podanie danych osobowych jest nam niezbędne do realizacji usług w Euforia Club Music Party i Uśmiechowo Sala Zabaw.